Pest Management

                 เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแล ป้องกัน และกำจัดสัตว์พาหะทุกชนิด ที่เป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพอนามัย หรือทรัพย์สินของคุณ ด้วยประสบการณ์ทีมบริหาร และทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพมายาวนานมากกว่า 10 ปี แก้ปัญหาอย่างตรงจุด โดยให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินสูงสุด โดยมีทีมงานคอยให้ปรึกษา และแนะนำความรู้เกี่ยวกับแมลงในทุกเรื่องเพื่อตอบโจทย์ในทุกๆปัญหาตลอด 24 ชม. ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัย อาคารสำนักงาน ร้านอาหาร โรงแรม ศูนย์การค้า โรงงาน และอื่น ๆ เพราะสถานที่แต่ละแห่ง มีวิธีการดูแล และป้องกันที่แตกต่างกัน เราจึงใส่ใจในการคัดเลือก นวตกรรม เคมีชั้นนำ กระบวนการกำจัด และ ป้องกันแมลง ด้วยกรรมวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพราะเราเข้าใจว่า

“ลูกค้าต้องได้รับความปลอดภัยสูงสุดจากการดูแล และการบริการจากเรา”

 

                                                                                                                     

Visitors: 25,879