Covid 19

                                  

            ทางบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของพนักงาน และ ลูกค้าของเรา จึงจัดให้มีการตรวจคัดกรองโควิด โดยได้จัดหา รพ.มาตรฐาน เข้ามาตรวจสุขภาพพนักงานของเราทุกๆคน เพื่อให้มั่นใจว่า พนักงานของเรามีสุขภาพที่ดี เพื่อส่งมอบ บริการที่ดี สินค้าที่ดี ให้กับคุณลูกค้าได้อย่างมั่นใจ

 

Visitors: 23,026