กิจกรรมช่วยเหลือสังคม

"บริษัท อินสไปร์ อินโนวาเท็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด"  เรามีกิจกรรมในการช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง ทั้งในภาครัฐและ ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะ กิจกรรม ทางการแพทย์ และ วงการกีฬา

Visitors: 14,040