Pest Management

บริษัท อินสไปร์ อินโนวาเท็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด”  เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแล ป้องกัน และ กำจัดสัตว์พาหะทุกชนิด ที่เป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพอนามัยหรือทรัพย์สินของคุณ ด้วยประสบการณ์ทีมบริหารและทีมงาน ที่มีความเชี่ยวชาญ อย่างมืออาชีพมายาวนานมากกว่า 10 ปี แก้ปัญหาอย่างตรงจุด โดยให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินสูงสุด โดยมีทีมงานคอยให้ปรึกษาและแนะนำ ความรู้เกี่ยวกับแมลงในทุกเรื่องเพื่อตอบโจทย์ในทุกๆปัญหา ตลอด 24 ชม. ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัย อาคารสำนักงาน ร้านอาหาร โรงแรม ศูนย์การค้า โรงงานและ อื่นๆ เพราะสถานที่แต่ละแห่ง มีวิธีการดูแล และ ป้องกันที่แตกต่างกัน   เราจึงใส่ใจในการคัดเลือก เคมีชั้นนำ กระบวนการกำจัด และป้องกันแมลง ด้วยกรรมวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   เพราะเราเข้าใจว่า
                                                                     “ ลูกค้าต้องได้รับความปลอดภัยสูงสุดจากการดูแลและการบริการจากเรา ”

 

                                               

                                                                                                                                         


Visitors: 14,030