ตัวอย่างรายละเอียดผลงานที่ผ่านมา

การจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมค่านิยมองค์กร ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การจัดงานคอนเสริ์ต เฟสติวัล ปาร์ตี้ และมินิคอนเสิร์ต
การจัดงานอีเวนท์ในห้างสรรพสินค้า และตามศูนย์แสดงสินค้าต่างๆ
การจัดฝึกอบรมแบบกลุ่ม และรายบุคคล
การวางแผนการตลาด และการบริหารจัดการให้กับบริษัทต่างๆ
การให้คำปรึกษาธุรกิจร่วมกับภาครัฐ และแนะนำกับบริษัท


Visitors: 32,117